Ex-torrenty.org
Info dla nowych użytkowników na stronie głównej
Książki / Naukowe
Religijność starożytnych Greków (1994, PWN) - Lengauer Włodzimierz [PL] [PDF]


Dodał: xdktkmhc
Data dodania:
2019-06-12 00:31:54
Rozmiar: 17.20 MB
Ostat. aktualizacja:
2019-06-12 00:31:54
Seedów: 0
Peerów: 0


Komentarze: 0

...( Info )...

Format: PDF

...( Opis )...

Jak Grecy odnosili się do swoich Bogów? Czy udział w praktykach religijnych był dla przeciętnego człowieka tamtych czasów źródłem przeżyć i radości? Czy Grecy pragnęli zdobyć wiedzę o świecie Bogów? Na te pytania usiłuje odpowiedzieć ta książka. Autor próbuje zrozumieć odległy świat kultury antycznej i przybliżyć go współczesnemu czytelnikowi.
(Od Wydawcy)

Od razu trzeba powiedzieć, że jest to książka piękna i w swej treści i w swej formie. O treści będzie mowa dalej, tu warto podkreślić klarowny sposób wykładu i bardzo dobrą polszczyznę bez kolokwializmów i niepotrzebnego wprowadzania obcych terminów zamiast polskich.
Jest to też książka interesująca, widać że powstała z pasji badawczej i tworzona była z autentycznej potrzeby sformułowania własnych poglądów, a więc pisana była z przyjemnością.
Wstęp (ss. 5-10) można by określić jako autorecenzję autora. Znajdujemy w nim wytłumaczenie terminu religijność, więc zarazem istoty treści książki. Autor nie zajmuje się bowiem historią religii greckiej, opisem kultów i charakteru poszczególnych bogów, lecz przeżyciem religijnym Greków okresu klasycznego (V-IV w. p.n.e.). Podejmuje zatem niezmiernie trudne wobec stanu źródeł zadanie – dotarcie do tego, czym dla przeciętnego Greka była religia, w co wierzył i jakie jego wiara miała dla niego znaczenie. I tu jest istotne novum omawianej pracy – próba całościowego ujęcia stosunku Greka V-IV w. p.n.e. do wierzeń religijnych, charakterystyki jego przeżycia religijnego. Autor jest świadomy trudności tego zadania. Szary człowiek antycznej Grecji nie zostawił archiwaliów, z których moglibyśmy bezpośrednio odtworzyć jego myśli i przeżycia (np. listów czy pamiętników), a te materiały, które może zostawił (np. testamenty) do naszych czasów się nie zachowały. Trzeba więc dotrzeć do jego postaw pośrednio i w rozwinięciu swoich tez w kolejnych rozdziałach autor skrzętnie charakteryzuje swoją bazę źródłową i mimo ograniczonych przypisów także rozległą literaturę (…)
Iza Bieżuńska-Małowist

Lista plików Show/Hide [Pokaż/Ukryj]
Trackery
  • udp://tracker.coppersurfer.tk:6969/announce
  • udp://tracker.opentrackr.org:1337/announce

Brak komentarzy!

Żaden z plików nie znajduje się na serwerze. Torrenty są własnością użytkowników. Administrator serwisu nie może ponieść konsekwencji za to co użytkownicy wstawiają, lub za to co czynią na stronie. Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy odpowiedzialni są za przestrzeganie tych zasad.
Copyright © 2019 Ex-torrenty.org