Ex-torrenty.org
Bardzo ważna informacja
na stronie głównej dotycząca
rejestracji nowych użytkowników
Książki / E-Booki
Prognozowanie gospodarcze: metody i zastosowania (2005, Wydaw. Naukowe PWN) - Maria Cieślak (red.) [PL] [pdf] [LIBGEN]


Dodał: xdktkmhc
Data dodania:
2020-08-02 10:37:41
Rozmiar: 52.59 MB
Ostat. aktualizacja:
2020-08-02 10:37:41
Seedów: 0
Peerów: 0


Komentarze: 0

..::(Info)::..

Tytuł: Prognozowanie gospodarcze: metody i zastosowania
Rok: 2005
Wydawca: Wydaw. Naukowe PWN
Format: pdf

..::(Opis)::..

Proponujemy nowe, zmienione wydanie znanego od wielu lat podręcznika adresowanego do studentów szkól wyższych o profilu ekonomicznym, zarówno państwowych, jak i prywatnych, a także do praktyków życia gospodarczego. W stosunku do poprzednich wydań podręcznik wzbogacono o metody prognozowania oparte na teorii procesów stochastycznych, rozszerzono metody badania koniunktury gospodarczej, uzupełniono metody ekonometryczne o koncepcję modeli zgodnych i modele VAR. Ponadto w podręczniku zaprezentowano metody rzadko pojawiające się w tego rodzaju opracowaniach: · metody analogowe · metody heurystyczne · scenariusze · metody prognozowania ostrzegawczego. W ostatniej części podręcznika zamieszczono wskazówki dotyczące wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel do rozwiązywania zadań prognostycznych.

Jest to podręcznik, który zawiera pokaźny zbiór nowoczesnych metod prognozowania i ich twórczych zastosowań w praktyce gospodarczej. Nadto wykorzystuje bogaty zestaw przykładów, ilustrujących istotę omawianych metod oraz pokazujący możliwości interpretacji otrzymanych wyników. Umożliwia także samodzielne przyswojenie sobie zawartego w nim materiału dzięki umieszczonym po każdym rozdziale zadaniom do rozwiązywania i pytaniom.
Prof. dr hab. Aleksander Zeliaś, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Książka odznacza się wysokim poziomem merytorycznym a jednocześnie jasnością i przejrzystością wywodów. Szczegółowy tok obliczeń w poszczególnych przykładach, znakomicie ułatwia przyswojenie materiału teoretycznego.
Prof. dr hab. inż. Jan Purczyński, Uniwersytet Szczeciński
Podręcznik pod redakcją M. Cieślak Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania cechuje wszechstronne i kompleksowe ujecie zagadnień związanych z prognozowaniem. Wyróżnia się klarownym wykładem i przystępnym sposobem prezentowania metod prognostycznych w większości popartych przykładami zawierającymi szczegółowe obliczenia.Dodatkowo na uwagę zasługują przedstawione w drugiej części podręcznika zastosowania omawianych metod do prognozowania zmiennych opisujących różne aspekty działalności przedsiębiorstwa. Jest to bardzo dobry podręcznik, który można polecać do prowadzenia zajęć z prognozowania, jak również osobom z praktyki życia gospodarczego.
Dr Stanisław Wanat, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Publikacja zawiera przegląd większości metod, wykorzystywanych do prognozowania zjawisk gospodarczych. Można więc tu znaleźć klasyczne metody prognozowania oparte na modelach ekonometrycznych i prostej analizie szeregów czasowych, zaawansowane metody prognozowania procesów stochastycznych, metody prognozowania zmiennych jakościowych, a także metody eksperckie.Autorzy przedstawiają zarówno same metody, jak również przykłady ich zastosowań w praktyce gospodarczej oraz możliwość wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel do ustalania prognoz. Dzięki tak szerokiemu zakresowi poruszanych problemów , publikacja może liczyć na szerokie grono czytelników.
Dr hab. Dorota Appenzeller, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Publikacja stanowi doskonałe źródło do poznania metod prognozowania jak i ich zastosowania w praktyce gospodarczej. Autorzy przedstawiają w nim możliwości i korzyści wynikające z zastosowania ilościowych i jakościowych metod prognozowania, a także zagadnienia związane z rozwiązywaniem rzeczywistych problemów z zakresu przewidywania przyszłości. Takie ujęcie jest dużą zaletą podręcznika.Autorzy w przeglądzie metod ilościowych nie ograniczają się tylko do tradycyjnej ekonometrii ale wprowadzają elementy nowej ekonometrii ( proces stacjonarny i niestacjonarny, sposoby identyfikacji tych procesów, estymacji parametrów modeli i wykorzystania ich w prognozowaniu). Dobrze, że Autorzy nie ograniczyli się tylko do omówienia zagadnień z zakresu teorii prognozowania, ale przedstawili także przykłady dotyczące praktycznego ich zastosowania. Takie rozwiązanie ułatwia lepsze poznanie metod prognozowania. Duża zaletą podręcznika jest także praktyczne przedstawienie wykorzystania w wyznaczaniu prognoz popularnego arkusza kalkulacyjnego Excel.
Dr hab. Stanisław Stańko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
W rozpatrywanej publikacji znajduje się obszerny i wyczerpujący wykład z teorii prognoz i nie tylko, bowiem każda z metod została przedstawiona w sposób tak szczegółowy, że czytelnik nieobeznany z metodami statystycznymi i ekonometrycznymi jest w stanie zrozumieć treść książki.Na uwagę zasługuje to, że w publikacji tej przedstawiono praktyczne zastosowania opisanych metod w prognozowaniu gospodarczym. Zamieszczono przykłady z życia wzięte ilustrujące przebieg zjawisk i procesów gospodarczych, a nie tylko przykłady oparte na tzw. danych umownych, jak ma to miejsce w niektórych podręcznikach.
Dr Dorota Bartosińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłdowskiej w Lublinie
Jedną z najważniejszych zalet podręcznika jest przystępność. Wykład prowadzony jest w sposób jasny, a kolejność rozdziałów prowadzi czytelnika przez różne metody i modele stosowane w prognozowaniu zjawisk ekonomicznych. Po każdej części opisowej umieszczono wiele przykładów, dokładnie omówionych i rozwiązanych. Pozwala to czytelnikowi lepiej zrozumieć opisywane metody.W części drugiej książki zamieszczono przykładowe zastosowania różnych metod prognozowania w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. Można zatem stwierdzić, że podręcznik daje podstawową wiedzę o metodach prognostycznych studentom i praktykom życia gospodarczego.
Dr Katarzyna Jakowska-Suwalska, Politechnika Śląska
Książka może znaleźć zastosowanie jako podstawowy podręcznik do przedmiotu prognozowanie i symulacje, a także pozycja zalecana studentom w ramach innych przedmiotów takich jak ekonometria, statystyka, analizy ekonomiczne itp. Z pewnością zainteresuje również analityków, którzy w swojej działalności wykorzystują metody ilościowe, a także menedżerów świadomych roli jaką system prognostyczny firmy powinien odgrywać w procesie podejmowania decyzji gospodarczych.
Dr hab. Mariusz Plich, Uniwersytet Łódzki
Jest to podręcznik, który zawiera pokaźny zbiór nowoczesnych metod prognozowania i ich twórczych zastosowań w praktyce gospodarczej. Nadto wykorzystuje bogaty zestaw przykładów, ilustrujących istotę omawianych metod oraz pokazujący możliwości interpretacji otrzymanych wyników. Umożliwia także samodzielne przyswojenie sobie zawartego w nim materiału dzięki umieszczonym po każdym rozdziale zadaniom do rozwiązywania i pytaniom.
Prof. dr hab. Aleksander Zeliaś, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Książka odznacza się wysokim poziomem merytorycznym a jednocześnie jasnością i przejrzystością wywodów. Szczegółowy tok obliczeń w poszczególnych przykładach, znakomicie ułatwia przyswojenie materiału teoretycznego.
Prof. dr hab. inż. Jan Purczyński, Uniwersytet Szczeciński
Podręcznik pod redakcją M. Cieślak Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania cechuje wszechstronne i kompleksowe ujecie zagadnień związanych z prognozowaniem. Wyróżnia się klarownym wykładem i przystępnym sposobem prezentowania metod prognostycznych w większości popartych przykładami zawierającymi szczegółowe obliczenia.Dodatkowo na uwagę zasługują przedstawione w drugiej części podręcznika zastosowania omawianych metod do prognozowania zmiennych opisujących różne aspekty działalności przedsiębiorstwa. Jest to bardzo dobry podręcznik, który można polecać do prowadzenia zajęć z prognozowania, jak również osobom z praktyki życia gospodarczego.
Dr Stanisław Wanat, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Publikacja zawiera przegląd większości metod, wykorzystywanych do prognozowania zjawisk gospodarczych. Można więc tu znaleźć klasyczne metody prognozowania oparte na modelach ekonometrycznych i prostej analizie szeregów czasowych, zaawansowane metody prognozowania procesów stochastycznych, metody prognozowania zmiennych jakościowych, a także metody eksperckieAutorzy przedstawiają zarówno same metody, jak również przykłady ich zastosowań w praktyce gospodarczej oraz możliwość wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel do ustalania prognoz. Dzięki tak szerokiemu zakresowi poruszanych problemów , publikacja może liczyć na szerokie grono czytelników.
Dr hab. Dorota Appenzeller, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Autorzy przedstawiają w nim możliwości i korzyści wynikające z zastosowania ilościowych i jakościowych metod prognozowania, a także zagadnienia związane z rozwiązywaniem rzeczywistych problemów z zakresu przewidywania przyszłości. Takie ujęcie jest dużą zaletą podręcznika.Autorzy w przeglądzie metod ilościowych nie ograniczają się tylko do tradycyjnej ekonometrii ale wprowadzają elementy nowej ekonometrii ( proces stacjonarny i niestacjonarny, sposoby identyfikacji tych procesów, estymacji parametrów modeli i wykorzystania ich w prognozowaniu). Dobrze, że Autorzy nie ograniczyli się tylko do omówienia zagadnień z zakresu teorii prognozowania, ale przedstawili także przykłady dotyczące praktycznego ich zastosowania. Takie rozwiązanie ułatwia lepsze poznanie metod prognozowania. Duża zaletą podręcznika jest także praktyczne przedstawienie wykorzystania w wyznaczaniu prognoz popularnego arkusza kalkulacyjnego Excel.
Dr hab. Stanisław Stańko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
W rozpatrywanej publikacji znajduje się obszerny i wyczerpujący wykład z teorii prognoz i nie tylko, bowiem każda z metod została przedstawiona w sposób tak szczegółowy, że czytelnik nieobeznany z metodami statystycznymi i ekonometrycznymi jest w stanie zrozumieć treść książki.Na uwagę zasługuje to, że w publikacji tej przedstawiono praktyczne zastosowania opisanych metod w prognozowaniu gospodarczym. Zamieszczono przykłady z życia wzięte ilustrujące przebieg zjawisk i procesów gospodarczych, a nie tylko przykłady oparte na tzw. danych umownych, jak ma to miejsce w niektórych podręcznikach.
Dr Dorota Bartosińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłdowskiej w Lublinie
Wykład prowadzony jest w sposób jasny, a kolejność rozdziałów prowadzi czytelnika przez różne metody i modele stosowane w prognozowaniu zjawisk ekonomicznych. Po każdej części opisowej umieszczono wiele przykładów, dokładnie omówionych i rozwiązanych. Pozwala to czytelnikowi lepiej zrozumieć opisywane metody.W części drugiej książki zamieszczono przykładowe zastosowania różnych metod prognozowania w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. Można zatem stwierdzić, że podręcznik daje podstawową wiedzę o metodach prognostycznych studentom i praktykom życia gospodarczego.
Dr Katarzyna Jakowska-Suwalska, Politechnika Śląska
Książka może znaleźć zastosowanie jako podstawowy podręcznik do przedmiotu prognozowanie i symulacje, a także pozycja zalecana studentom w ramach innych przedmiotów takich jak ekonometria, statystyka, analizy ekonomiczne itp. Z pewnością zainteresuje również analityków, którzy w swojej działalności wykorzystują metody ilościowe, a także menedżerów świadomych roli jaką system prognostyczny firmy powinien odgrywać w procesie podejmowania decyzji gospodarczych.

Lista plików Show/Hide [Pokaż/Ukryj]
Trackery
  • udp://tracker.opentrackr.org:1337/announce
  • udp://tracker.coppersurfer.tk:6969/announce

Komentarze są widoczne dla osób zalogowanych!

Żaden z plików nie znajduje się na serwerze. Torrenty są własnością użytkowników. Administrator serwisu nie może ponieść konsekwencji za to co użytkownicy wstawiają, lub za to co czynią na stronie. Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy odpowiedzialni są za przestrzeganie tych zasad.
Copyright © 2020 Ex-torrenty.org